torsdag 28. januar 2010

Referatprivilegium - i korridoren også?

Interessant problemstilling reist av John Olav Egeland under PFU-møtet denne uka: Hvor langt strekker referatprivilegiet seg? Gjelder det på gangen utenfor rettssalen, umiddelbart etter rettsmøtet? Referatprivilegiet er som kjent en lovbestemt rett til å gjengi utsagn og beskyldninger som kan være injurierende, og som dermed ellers kunne påført deg straffeansvar. Det er altså et "privilegium" som gjør at du uten risiko for straff kan referere ærekrenkende utsagn og uriktige påstander som måtte fremkomme i retten (samt fra enkelte andre kilder). Dagens rettsjournalistikk omfatter imidlertid langt mer enn referat. Det drives også utstrakt reportasjevirksomhet rundt rettssaker. Istedenfor å referere hva sakens parter eller vitner sier i rettssalen, ønsker mange medier i dag å intervjue dem etter rettsmøtet. Årsaken er selvsagt at man trenger lyd og bilde til nyhetsinnslaget (det er normalt ikke tillatt å gjøre opptak under rettsmøtet), og at det er bedre å publisere et intervju enn et referat. Kilden blir derfor bedt om å gjenta hva han eller hun nettopp sa i rettssalen, denne gang foran kamera og/eller mikrofon. Gjelder referatprivilegiet da fortsatt? Den konkrete PFU-saken omhandlet striden mellom John Arne Riise og fotballagent Einar Baardsen, og rettssaken som fulgte denne konflikten. Riise ble umiddelbart etter sitt vitnemål i retten spurt av NRK om å gjenta hva han hadde sagt i rettssalen. Referatprivilegiet gjelder "forklaring i rettsmøte". Og rettsmøtet slutter jo når retten heves. På den annen side er det jo litt urimelig med en lovregel som tvinger pressen til å gjengi et utsagn på en journalistisk dårlig måte, mens å gjengi det samme utsagnet på en journalistisk god måte ikke er lov. En nøtt for juristene det der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar