mandag 21. desember 2009

Engelske ord og uttrykk? Ja takk.

- Neineinei, sier direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet. - Det heiter ikkje mail, det heiter e-post. Og dotcom, kva er det? Det er Aftenposten som intervjuer Lomheim i dag. Bakgrunnen er at Språkrådet har fått ressurser til å fornorske dataspråket. Tre personer er satt på jobben. I tillegg er fagfolk fra medier, forlag og databransjen knyttet til prosjektet. I alt 50 personer er involvert. Vel. Jeg vil mene at det er ingen krise dersom det oppstår nye ord som er felles for norsk og engelsk. Språkgrenser brytes ned i dag, det henger sammen med blant annet internasjonalisering og økt utdanning. Dessuten har språket alltid vært dynamisk, det utvikler seg med tiden, i tiden. Vi kan leve godt med noen engelske ord og uttrykk i norsk skrift og tale. Det er jo fint at vi tar i bruk nye og gode norske ord når slike finnes. Å snakke om nettsider og "punkt" istedenfor websider og "dot" er forbedring. Men vi trenger slett ikke ha et språk som er helt fritt for engelsk innflytelse - eller annen innflytelse for den saks skyld.

2 kommentarer:

  1. Der er jo også en del "norske ord" som fx. Kelner, Keeper og lunsj der er innarbeidet i språket men som ikke kan siges å være ur-norske?

    SvarSlett
  2. Javisst, - språket har vel alltid vært en blanding av lokal "egenproduksjon" og import. Jeg synes ikke det er så veldig nødvendig at "popupvindu" erstattes av "sprettoppvindu".

    SvarSlett