tirsdag 15. desember 2009

PFU har fått et dilemma

Sosialistisk Ungdom har klaget inn VG og TV2 til Pressens Faglige Utvalg for deres dekning av demonstrasjonene under klimatoppmøtet i København. Organisasjonen mener mediene kun dekket arrestasjonene, og at budskapet til de 100.000 andre som var der ikke kom fram. Dermed har PFU fått et dilemma. Klagen er nemlig ikke som de fleste andre PFU-klager, som handler om overtramp, krenkelser, manglende kildekritikk eller andre metodiske feilsteg. Denne klagen handler om pressens unnlatelsessynder, og det er noe PFU sjelden eller aldri behandler. I det store bildet er jo unnlatelsessyndene langt viktigere enn regelbruddene. Derfor skal det bli spennende å se hvordan PFU håndterer denne klagen. Det er umulig å tenke seg at klagerne får medhold, og at de to innklagede redaksjonene blir felt for brudd på god presseskikk. Det vil bety at PFU griper inn i redaksjonelle beslutninger på en måte som utvalget nok ikke kan gjøre. Men det må også være vanskelig for utvalget å bare avvise en såpass interessant klage. Den handler om Vær Varsom-plakatens kapittel 1, selve fundamentet i presseetikken. Kanskje finner man andre måter å uttrykke noe klokt på enn gjennom en ordinær klagebehandling? Saken utfordrer utvalget til å si noe mer enn "ja" eller "nei" på spørsmål om brudd på regelverket. Det er ikke sikkert at VGs og TV2s dekning av klimatoppmøtet har vært så dårlig som Sosialistisk Ungdom vil ha det til, sannsynligvis ikke. De to redaksjonene har brukt store ressurser på denne begivenheten. Men diskusjonen som SU reiser om pressens redaksjonelle valg og vinklinger er velkommen - fordi slike overordnede presseetiske spørsmål sjelden er en del av pressens egen etiske debatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar