mandag 8. februar 2010

Manglende raushet

Hvilket punkt i Vær Varsom-plakaten blir oftest brutt? I henhold til PFUs statistikk er det i særklasse punktet om samtidig imøtegåelse. Vi snakker her om pkt. 4.14 i Vær Varsom-plakaten som sier at "De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger". 23 fellelser ble det på dette punktet i fjor. På andreplass på statistikken kommer kravet om kildekritikk og kontroll av opplysninger med 15 fellelser. Nå har PFU sett seg lei på journalistenes sløvhet på dette punkt, og vurderer en prinsipputtalelse om betydningen av samtidig imøtegåelse. Jeg tror at det store antall klager på dette punkt delvis skyldes en oppfatning om at her er det lett å få medhold av PFU. Mange klagere har registrert at på dette punkt er mange redaksjoner slappe og PFU er strenge. Når de så vil slå tilbake mot en artikkel, vet de at her er det stor sjanse for å lykkes. Til syvende og sist er det selvsagt redaksjonens ansvar. Det har etter min mening lenge eksistert en redaksjonskultur i vårt land som innebærer en manglende raushet og romslighet overfor dem som blir utsatt for angrep og kritisk journalistikk. Redaksjonen prioriterer å spisse en sak og fokusere på ett poeng, og da tones ofte imøtegåelsen ned. Mange redaksjoner kunne med hell vært rausere med å la den angrepne part få fremføre sin versjon. Mer konkret er det slik at noen redaksjoner kan gi den angrepne part for liten tid og anledning til å sette seg inn i saken og forberede sitt "forsvar". Når en bedriftsleder får en frist på to-tre timer til å sette seg inn i en omfattende og komplisert sak - som redaksjonen kanskje har jobbet med i uker - så er ikke det alltid en fair behandling. Vi ser også at i mange saker blir den angrepne part presentert for kun en liten del av saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar