mandag 15. februar 2010

Redaktør og AP-politiker

Det begynner å bli noen år siden nyhetsmediene var organer for sine respektive politiske partier. På 1970- og 80-tallet skjedde det en profesjonalisering av pressen som gjorde at avisene kuttet båndene til partiene de tidligere representerte. Sjefredaktør Jan Atle Stang i Firda - største avis i Sogn og Fjordane - gir altså et noe anakronistisk inntrykk med sin aktivitet på årsmøtet i Flora AP i helga. Redaktør Stang er medlem i Arbeiderpartiet. Under årsmøtet i lokalpartiet tok redaktøren ordet og kom med benkeforslag på en kandidat til nestledervervet, i strid med valgkomiteens forslag. Ifølgje Firdaposten stod Stang i spissen for en sterk fraksjon som markerte et klart opprør mot valgkomiteen og partiledelsen. Slikt vekker undring og reaksjoner, både blant redaktørens egne medarbeidere og blant leserne av en avis som erklærer seg som partipolitisk uavhengig. Publikums tillit til Firdas journalistikk er basert på at redaksjonen er fri og uavhengig i din redaksjonelle virksomhet. Det kan godt hende at pendelen etter pressens partipolitiske frigjøring har svingt for langt i motsatt retning. Journalister og redaktører har til tider ikledd seg et selvbilde der de er nærmest ubesmittet av partipolitiske oppfatninger, isolert fra samfunnets pulserende organisasjonsliv og angivelig ganske nær den fullkomne objektivitet. Dette er selvsagt en illusjon. Pressefolk har sine oppfatninger, og de må få delta i samfunnslivet som alle andre. Her handler det om å finne en gylden og forsvarlig middelvei. Mange pressefolk har funnet den ved å tillate seg selv å være medlem i et politisk parti, men avstå både fra verv og aktiviteter som medfører at man må stå fram som talsmann (eller fraksjonsmedlem). Publikum vil ikke forstå at en redaktør som den ene dagen opptrer på partiets vegne, neste dag kan være en fri, uavhengig og kritisk redaktør. På nasjonalt plan hadde vi en lignende situasjon da NRKs nyhetsdirektør Gro Holm like før stortingsvalget i 2005 uttalte at hun ønsket seg en rødgrønn regjering. For dette fikk hun sterk kritikk, og flere krevde at hun i en periode ble fritatt for redaksjonelle oppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar