lørdag 27. februar 2010

Blogg-plakat?

En egen Vær Varsom-plakat for bloggere har vært diskutert flittig siste uka. Et par erfarne bloggere har lansert et konkret forslag til en slik plakat. Tanken bak er jo god. Målet er å heve kvalitet og seriøsitet, og hindre skjult reklame og manipulasjon av leserne. En slik plakat vil jo ikke ha noen formell status, og vil heller ikke innebære noen slags forpliktelse for noen. Den vil være en samling gode råd til bloggere, og intet mer. Slik sett kan den ikke sammenlignes med pressens velkjente Vær Varsom-plakat, som er forpliktende for profesjonelle yrkesutøvere og som håndheves av pressens organisasjoner. Bloggverdenen er mangfoldig. Den såkalte blogg-sfæren er ikke èn sfære, men mange. Det er lang avstand fra de politiske kommentatorer og de "smale" faglig funderte bloggerne til de mange glade amatører som utveksler bilder og tanker om sine hobbyer, sine interesser eller sine feriereiser. Bredden er blogverdenens styrke; her er rom for enhver - og det spørs om et felles "regelverk" vil få gjennomslag og oppslutning hos alle disse ulike gruppene. Selv får jeg mer og mer tro på den sosiale kontrollen og "oppdragelsen" som hele tiden pågår i de mange samtaler på nett, og som fører til at gode bloggerne og nettsteder blir anerkjent mens de uønskede ytringene fryses ut. Innspillet om en blogg-plakat kan gjerne betraktes som et ledd i denne interne sosiale dannelsesprosessen. Den omfatter imidlertid en lang rekke ulike mekanismer. Mer om det senere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar