tirsdag 2. mars 2010

Nei, KrF var ikke imot fargefjernsyn

Den er så lett å gripe til, denne påstanden om at KrF var imot å innføre fargefjernsyn i Norge, - sort-hvitt-fjernsyn fikk da være mer enn nok! Påstanden passer jo så godt inn i bildet som mange vil tegne av et mørkemannsparti som er bakstreversk og akterutseilt. Men den er altså feil, denne påstanden. Uansett hvor mange ganger den gjentas. Nå har nemlig journalist Hallgeir Opedal undersøkt saken. Og funnet ut at dette livskraftige poenget - som ligger der som en lissepasning for alle som kommenterer KrF - etter alt å dømme er feil. (Opedals artikkel finnes visstnok bare på papir, publisert i Dagbladet Magasinet sist lørdag.) Det var i desember 1971 at Stortinget tok fargefjernsynssaken opp til avstemning. 94 representanter stemte for, mens 34 stemte imot. Desverre er oversikten over hvem som stemte hva gått tapt. Referatet fra debatten gir imidlertid et signal om hva de ulike partiene mente. De to KrF-representantene som hadde ordet i debatten, gikk begge inn for innføre fargefjernsyn. Men representanter fra Venstre og Senterpartiet talte imot. Dette bekreftes også av Lars Roar Langslet som minnes debatten og som selv deltok i den: Det var Venstre og Senterpartiet som var imot, mens KrF var for. Altså tar de feil, alle de som scorer retoriske poeng på KrF og fargefjernsynet. Og dem er det mange av, kjente og ukjente skribenter og kommentatorer. Et google-søk på "KrF" og "fargefjernsyn" gir et stort antall treff. Kanskje har Einar Førde et visst ansvar denne misoppfatningen. Den slagferdige Førde var saksordfører for saken i Stortinget, og ironiserte i sitt innlegg over motstanderne av fargefjernsyn: "Me får finne oss i at synda er komen til jorda, men me vil ikke ha ho i fargar". Gjett hvem som kunne sagt noe slikt, lissom... :-) I rettferdighetens navn skal det også nevnes at debatten i Stortinget faktisk handlet om prioriteringer. Burde man ikke sørge for at hele landet fikk tilgang til de tv-signalene som allerede fantes, i sort-hvitt, før man vedtar nye store investeringer som bare kommer de sentrale strøk til gode? Akkurat den problemstillingen er det jo noe tidløst over; - kanskje var de i dag så latterliggjorte motstanderne ikke fullt så dumme som ettertiden vil ha det til :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar